Tablica informacyjna

Odsłony: 72529

 


 

Uwaga !!!

zmiana organizacyjna doradztwo świadczone będzie w biurze Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina" w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00 - 14:00 z wyłączeniem wtorku  za utrudnienia przepraszamy.

 


 

Każdy, komu zależy na tym, aby w przyszłym okresie programowania 2014-2020 w naszym Dolnośląskim Programie Operacyjnym znalazły się fundusze, które będą rozdysponowywane na tereny małych miast i wsi za pomocą narzędzia nazwanego ROZWOJEM LOKALNYM KIEROWANYM PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ może nam pomóc popierając wypracowane przez nas stanowisko oddając swój głos na http://www.rlks-popieram.pl/.

 


 

Stanowisko

Związku Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”

z dnia 8 lipca 2013 r. 

Dolnośląskie Lokalne Grupy Działania (LGD) wnoszą o uwzględnienie na poziomie regionalnym w projekcie RPO na lata 2014-2020 oddzielnej Osi Priorytetowej dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność umożliwiającej realizację wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie Dolnego Śląska...

Całość do pobrania

 


 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło kolejną internetową usługę pozwalającą na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Usługa udostępniania jest bezpłatnie pod adresem internetowym http://ems.ms.gov.pl

Pobrane druki mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Nowa usługa wpływa na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i podniesienie jakości życia społecznego poprzez ułatwiony dostęp do informacji i obniżenie kosztów. Jest to kolejny krok na drodze realizacji strategii Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie świadczenia e-usług merytorycznych, związanych z komunikacją z wymiarem sprawiedliwości, a w szczególności obsługą Krajowego Rejestru Sądowego.

źródło: www.ms.gov.pl