Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Historia LGD

 Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" (GP) powstała we wrześniu 2004. Skupia Partnerów z 3 gmin: Przemków, Gromadka i Chocianów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.

4 kwietnia 2006 roku powstała w ramach realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Fundacja "Wrzosowa Kraina„

Obecnie fundacja nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja która w listopadzie 2008 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego, zaś rolę Lokalnej Grupy Działania objęło nowo powstałe Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina, w skład którego weszło 6 gmin. • Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina poszerzyła swój skład i obszar działania, który objął 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów.

W dniu 07 maja 2008r. w Chocianowie założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Jego siedziba znajduje się w Chocianowie przy ul. Kościuszki 25 do grudnia 2008 roku. Od stycznia 2009 Stowarzyszenie zmienia siedzibę na biuro przy ul. Wesołej 12b Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” w latach 2009-2015 realizowała Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Osi 4 Leader objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Od drugiego półrocza 2015 Wrzosowa Kraina swoimi działaniami zaczęła obejmować obszar gmin wiejskich: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów oraz gminę miejską Chojnów.


Założyciele Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina”:

Sektor Publiczny:

 

1. Franciszek Skibicki Urząd Miasta i Gminy Chocianów
2. Stanisław Pępkowski Urząd Gminy i Miasta Przemków
3. Dariusz Pawliszczy Urząd Gminy Gromadka
4. Barbara Jasińska Urząd Gminy Chojnów
5. Irena Rogowska Urząd Gminy Lubin
6. Bożena Kuchmacz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gromadka
7. Janusz Cieśla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Bolesławiec


Społeczny   

8. Barbara Sulma Fundacja „Wrzosowa Kraina” Chocianów
9. Bugusława Stando Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Nowa Kuźnia
10. Marek Brojanowski Stowarzyszenie Wiejskie „Dialog, Rozwój, Ekologia” Mołoradzice
11. Bogdan Styrkowiec Ochotnicza Straż Pożarna Rokitki
12. Andrzej Ruszlewicz Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Legnica
13. Krzysztof Szustka Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Legnica
14. Wanda Dobrzyńska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice
15. Ali Jean Eric Alira Stowarzyszenie Polska – Afryka Chocianów
16. Marek Cieślak Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnśląskich
17. Alojzy Wacławek Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

 
Gospodarczy

18. Jan Kozakowski Tartak Raszówka
19. Urszula Otto, Maria Borkowska Bank Spółdzielczy Wschowa
20. Anna Małecka, Teresa Urbaniak Bank Spółdzielczy Przemków
21. Włodzimierz Jaworski PPHU „Pasja” s.c. Chocianów
22. Anna Skrzypczak-Mospan Biuro Rachunkowe Chocianów
23. Ryszard Wojtasiewicz P.R-U-H „ Hodrol”  Żabice
24. Marta Jasiurska – Gajda ARLEG S.A. Legnica
25. Bogumiła Naruszewicz Gospodarstwo Agroturystyczne „Gajówka Głuszec” Borówki

            
W dniu 26 czerwca 2008r. do Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” przystąpiła Gmina Bolesławiec.

Na Walnym zebraniu członków w dniu 07.05.2008r. został powołany Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

W skład Zarządu wchodzą:        

Członkowie Rady:

1. Leszek Frąckowiak  Przewodniczący Rady
2. Wanda Chomiczewska Wiceprzewodnicząca Rady
3. Barbara Tórz     Wiceprzewodnicząca Rady
4. Agnieszka Król Sekretarz
5. Włodzimierz Jaworski Członek
6. Marek Cieślak Członek
7. Bogusława Stando Członek
8. Bogumiła Naruszewicz Członek
9. Franciszek Skibicki Członek
10. Andrzej Ruszlewicz  Członek
11. Kołcz Marcin Członek
12. Grzegorz Styrkowiec Członek
13. Teresa Urbaniak Członek
14. Roman Jaworski Członek


Komisja Rewizyjna składa się:

1. Anna Mospan-Skrzypczak Przewodnicząca
2. Maria Borkowska Członek
3. Anna Małecka Członek

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ