Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Nowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD Wrzosowa Kraina

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” w dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim podpisała umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Wrzosowa Kraina na najbliższe lata. 13 670 000 zł trafi dla lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, na produkt lokalny, promocję regionu. Z ramienia LGD umowę podpisała Pani Prezes Barbara Sulma. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność została przygotowana wspólnie z mieszkańcami obszaru LGD, stanowiąc odpowiedźna szersze zapotrzebowanie i pomysły na zrównoważony rozwój regionu Wrzosowej Krainy.
Podstawowe założenia PROW 2014-2020 :
 1. oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
 2. terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
 3. zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
 4. partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
 5. innowacyjność (w skali lokalnej),
 6. decentralizacja zarządzania i finansowania,
 7. sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).
 
W ramach podejścia Leader i strategii „Wrzosowej Krainy” wspierane będą operacje mające na celu:
 • zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
 • dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji;
 • rozwój produktów lokalnych;
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • rozwój infrastruktury drogowej gwarantującą spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego;
 
BENEFICJENTEM ( W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU OPERACJI) może być:
 • osoba fizyczna
 • osoba prawna: gmina, powiat, kółka rolnicze, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy i inne,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną.
 
WSPARCIE:
 • do 300 tyś. zł limit na operacje m.in. rozwój przedsiębiorczości z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, 
 • do 500 tyś. zł na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, do 100 tyś. zł na operacje z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
 
Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” będzie również wdrażać projekty grantowe i operacje własne, łączna pula środków na projekty grantowe to 430 000 zł a na operacje własne 300 000 zł. Działania objęte tymi projektami będą dotyczyć aktywizacji mieszkańców i ochrony dziedzictwa lokalnego.
 
W miesiącu czerwcu mieszkańcy z poszczególnych gmin Wrzosowej Krainy (Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Miłkowice, Kunice, Przemków, Chocianów oraz miasto Chojnów) będą zapraszani na spotkania informacyjne.
 
Kontakt w sprawie dotacji:
 
Barbara Sulma
Prezes Zarządu

Renata Jankun
Menedżer projektów
 
Wioleta Stroka-Bułka
Menedżer projektów

TEL. 76 818 45 41, KOM. 500 206 128
MAIL:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”
ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2
59-140 Chocianów

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku od godziny 7:30- 15:30
 
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ