Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Niezbędnik Beneficjenta

Numer identyfikacyjny

Każdy podmiot chcący ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach Leadera musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym Biurze Powiatowym ARIMR.

  • W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, którzy wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub współposiadaczowi, wystarczy numer identyfikacyjny nadany temu małżonkowi/współposiadaczowi i nie należy występować o nadanie nowego numeru.

  • W sytuacji, gdy numer identyfikacyjny został nadany jednemu z małżonków w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym, drugi małżonek, który planuje realizację operacji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odrębną od rolniczej, posługuje się numerem nadanym małżonkowi.

  • W przypadku, gdy o pomoc ubiegają się wspólnicy spółki cywilnej w związku z działalnością prowadzoną w spółce, wystarczy numer identyfikacyjny nadany spółce cywilnej w oparciu o REGON spółki.

 

W sytuacji, gdy podmiot na dzień składania wniosku nie posiada jeszcze numeru identyfikacyjnego, wraz z wnioskiem musi dostarczyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) lub jego kopię. Decyzję o wpisie do ewidencji producentów należy dostarczyć do dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

 

Powiatowe Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • Powiat polkowicki: 59-100 Polkowice, Spółdzielcza 2

  • Powiat bolesławiecki: 59-700 Bolesławiec, Komuny Paryskiej 38

  • Powiat legnicki: 59-200 Legnica, ul. Bydgoska 18

  • Powiat lubiński: 59-305 Rudna, ul. Ścinawska 19


 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów dostępny jest na stronie

 

Do pobrania:

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ