Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Sprawozdanie z działalności fundacji Wrzosowa Kraina za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „WRZOSOWA KRAINA”

ZA ROK 2008

 1. Wrzosowa Kraina była jednym z inicjatorów powstania nowego stowarzyszenia na jej obszarze. Mieszkańcy wsi Parchów postanowili zacząć działać w strukturach organizacji pozarządowych i samodzielnie reprezentować swoje potrzeby. Z pomocą Gminy Chocianów i LGD Wrzosowa Kraina przystąpili do formalnej rejestracji swojej organizacji. – Stowarzyszenia "Nasz Parchów". Stowarzyszenie powstało na początku 2008 roku.
 2. 18 stycznia 2008 w sali szkoleniowej „Stary Młyn” w Chocianowie odbyło się jedno z dwóch spotkań z mieszkańcami Wrzosowej Krainy. Spotkania dotyczyły wydania książki kucharskiej „Smaki Wrzosowej Krainy”. W książce kucharskiej, która ukazała się w sierpniu 2008 roku, zamieszczone zostały zdjęcia i przepisy potraw, dań oraz przetworów z bogatej w smaki wielokulturowej kuchni Wrzosowej Krainy, czyli pochodzącej z Łemkowszczyzny, Bośni i Hercegowiny, Kresów Wschodnich, czy także mającej swe korzenie w kuchni niemieckiej. Książka prezentuje różnorodność kuchni wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 3. 24 stycznia 2008 w sali szkoleniowej "Stary Młyn" w Chocianowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji Wrzosowa Kraina, partnerów LGD oraz lokalnych władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył również, na zaproszenie Fundacji Wrzosowa Kraina oraz Burmistrza Gminy i Miasta Przemków, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Piotr Borys.
 4. 31 stycznia 2008 w katalogu produktów regionalnych i tradycyjnych województwa dolnośląskiego umieszczone zostały produkty z Wrzosowej Krainy. Katalog został wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W katalogu, na 44 umieszczone produkty, aż 6 specjałów pochodzi z Wrzosowej Krainy. Wśród nich znajdują się: miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich, miodowe pierniczki z Przemkowa, orzechy w miodzie, plaster pszczeli w miodzie, grzybowa Gromadka, nalewka jagodowa z Borów Dolnośląskich oraz juha wraz z keselicą.
 5. 14 marca 2008 w Urzędzie Gminy i Miasta w Przemkowie odbyła się konferencja podsumowująca Program Edukacji Regionalnej Wrzosowej Krainy, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursu  na najciekawszy scenariusz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  o tematyce przyrodniczej i historyczno-kulturowej.
 6. W dniach 15-16 marca 2008 odbył się wyjazd studyjny LGD „Wrzosowa Kraina” w region Podbabiogórza. Podczas pobytu wymieniliśmy się doświadczeniami z zakresu produktu lokalnego i turystyki wiejskiej.
 7. 25 marca 2008 - wizyta w Alta Valtellina; grupa Wrzosowiaków wybrała się w podróż do odległych Włoch, by zapoznać się z tamtejszymi sposobami realizacji unijnego programu Leader+ oraz tradycyjnymi metodami wytwarzania lokalnych smakołyków, tj. makaronów, serów, nalewek czy win.
 8. W dniu 11-12 kwietnia 2008 dla rolników z Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina" przygotowano wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych z Lubawki i okolic. Uczestnikami wyjazdu były osoby, które posiadają gospodarstwo agroturystyczne lub które planują jego założenie.
 9. 29 kwietnia 2008 we Wrzosowej Krainie gościliśmy przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Dolina Baryczy. Celem ich pobytu była chęć zapoznania się z ideą ekomuzeów, jako inicjatywy, która w interesujący sposób pozwala na ukazanie bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
 10. Przygotowując się do kolejnego okresu programowania na lata 2007-2013 w ramach Programu Leader+, decyzją dotychczasowych przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Fundacja „Wrzosowa Kraina” oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, powstało w dniu 7 maja 2008 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.
 11. 12 maja 2008, w siedzibie Toyoty w Jelczu, odbyło się posiedzenie Komisji Dotacyjnej programu Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku. Na 48 złożonych wniosków Komisja przydzieliła dotacje 20 placówkom, w tym 4 placówkom z Wrzosowej Krainy.
 12. W dniu 26 maja 2008 w Zespole Szkół w Chocianowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów i projektów realizowanych przez uczniów i nauczycieli tej placówki. Wśród zaproszonych gości obok Starosty Polkowickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz Dyrekcji szkoły znalazła się Barbara Sulma - Prezes Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina. Wszyscy goście byli jednocześnie sponsorami nagród dla uczniów wyróżnionych w konkursach.
 13. Kolejny już raz Wrzosowa Kraina zaprezentowała swoje walory i dokonania zainteresowanym grupom. W ramach wizyty studyjnej, która odbyła się 27 maja 2008, do Wrzosowej Krainy zawitała grupa około 100 osób. Goście przyjechali do nas nie tylko z Polski, ale również z Czech i Francji. Wizytę zorganizowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele polskich i czeskich placówek oświatowych, którzy wzięli udział w polsko-czeskim zjeździe Szkół dla Ekorozwoju 2008 oraz przedstawiciele francuskiej Sieci Stałych Centrów Inicjatyw dla Środowiska UNCPIE.
 14. 18 września 2008 na Małym Rynku w Krakowie odbył się festyn pt. „Odetchnij na Zielonych Szlakach”. Podczas festynu można było nie tylko wysłuchać i obejrzeć wieleprezentacji na temat poszczególnych szlaków i regionów, ale również spróbować lokalnych przysmaków – m.in. herbatki wrzosowej i miodu wrzosowego z „Wrzosowej Krainy”.
 15. Wrzosowa Kraina od 24 do 26 września 2008 była gospodarzem V spotkania Koordynatorów Zielonych Szlaków Greenways i Ekomuzeów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Grup Partnerskich z całej Polski oraz gościnnie Steven Glazer z USA.
 16. Wrzosowa Kraina już po raz trzeci uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma 2008, które odbyły się 3-5 października 2008. Swoją ekspozycję mieliśmy tradycyjnie na stoisku dolnośląskim, pośród innych Lokalnych Grup Działania. Tym razem reprezentowali nas lokalni producenci i usługodawcy z gminy Gromadka. Anna i Jerzy Świerszczowie, którzy prowadzą gospodarstwo agroturystyczne Wiekowa Chata pod dębem oraz Bogumiła Naruszewicz z gospodarstwa Gajówka Głuszec, w którym znajduje się także Ekomuzeum Wrzosowej Krainy. Nasi przedstawiciele zachęcali do zapoznania się z walorami Wrzosowej Krainy.
 17. 29.10.2008 do Wrzosowej Krainy przyjechały osoby z Bieszczad zainteresowane inicjatywą ekomuzealną. Podczas jednodniowej wizyty goście próbowali zapoznać się z funkcjonującym na obszarze Wrzosowej Krainy Ekomuzeum, jego specyfiką oraz charakterystycznymi elementami i punktami. Dlatego też w programie nie mogło zabraknąć.
 18. Wrzosowa Kraina kończy rok 2008 ze sporą ilością sukcesów. Najważniejszy z nich to: pomyślnie i do końca zrealizowany Pilotażowy Program Leader + we Wrzosowej Krainie w ramach, którego pozyskano dla regionu 700 000 zł z funduszy unijnych na rozwój, promocję, szkolenia, święta regionalne. Wszystkie te działania odbywały się na terenie i dla mieszkańców gmin: Chocianów, Przemków i Gromadka.
 19. Od listopada 2008 Fundacja posiada status pożytku publicznego (OPP), a jego uzyskanie jest świadectwem,  że organizacja działa  na rzecz dobra ludzi i ogółu – pro publico bono.
 20. W grudniu 2008 Wrzosowa Kraina była kolejny raz gościem kiermaszu Adwentowego w Łomnicy. To jedno z tych wydarzeń, na których nie może zabraknąć produktów pochodzących z Wrzosowej Krainy. Na kiermaszu dostępne, więc były nie tylko produkty spożywcze, ale również lokalne rękodzieło.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ