Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Kuźnia III Sektora Wrzosowej Krainy

 

 

Kuźnia III sektora nie jest typowym projektem. Jest inicjatywą związaną ze wsparciem budowania III sektora na obszarze Wrzosowej Krainy, która została zapoczątkowana przez Fundację Wrzosowa Kraina już w 2006 roku. Wtedy też powstało pierwsze stowarzyszenie „Agroturystyka szansą dla regionu”, zrzeszające kwaterodawców, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz miłośników agroturystyki naszego obszaru, któremu od początku wsparcia udzielała Fundacja. Budowanie III sektora na obszarze Wrzosowej Krainy jest jednym z ważniejszych działań realizowanych przez Fundację, bowiem w tym upatrujemy szansę na rozwój wschodniej części Borów Dolnośląskich.
 
Kuźnia III sektora to działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa dla budowania III sektora we Wrzosowej Krainie. Scalanie i koordynowanie współpracy NGO z samorządem oraz wzmacnianie pozycji NGO wśród środowisk samorządowych, biznesu i lokalnych społeczności. Kuźnia III sektora ma za zadanie aktywizację mieszkańców do życia społecznego i obywatelskiego.
 
Po pierwszych krokach, które stawialiśmy przy budowaniu III sektora w 2006, przyszły kolejne lata, kiedy to siłą rozpędu zaczęliśmy spotykać się z mieszkańcami wsi Wrzosowej Krainy, przygotowując ich do pozyskiwania środków z Programu Leader oraz przekonując, że tworząc stowarzyszenia mogą zdziałać o wiele więcej dla swojego otoczenia, dla miejscowości i siebie samych. Podczas spotkań mieszkańcy nie tylko byli zachęcani do zakładania stowarzyszeń (m.in. poprzez pokazywanie dobrych praktyk oraz korzyści, jakie przynosi lokalnej społeczności stowarzyszenie działające na rzecz i dobro mieszkańców), ale także przekazywano im niezbędną wiedzę na temat procedur z tym związanych. Ponadto Wrzosowa Kraina zawsze oferowała i oferuje swoją pomoc nie tylko w przeprowadzeniu zebrania założycielskiego, ale również przebrnięciu przez cały proces rejestracji organizacji w KRS.
 
Ponieważ od 2008 roku ilość spotkań z mieszkańcami systematycznie wzrastała, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie w naszej siedzibie cyklu warsztatów z zakresu powstawania organizacji pozarządowych. Pomimo bardzo dużej ilości uczestników zdecydowaliśmy, że bardziej efektywne i racjonalne będą bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w ich miejscowościach, tym bardziej, że coraz częściej inicjatorami tych spotkań byli sami mieszkańcy, którzy bardzo często prosili nie o spotkania informacyjne, ale o pomoc w przeprowadzeniu zebrania założycielskiego.
 
Wymiernym efektem naszej pracy przy tworzeniu Kuźni III sektora we Wrzosowej Krainie było m.in.: zorganizowanie ponad 10 spotkań z mieszkańcami, w których wzięło udział ok. 250 osób, konsultacje w biurze LGD (ok. 30 konsultacji; w ich wyniku często organizowano spotkania z mieszkańcami, np. w Jakubowie Lubińskim, Modłej), powstanie 8 stowarzyszeń: Stowarzyszenie Wsi Borówki (gm. Gromadka), Stowarzyszenia „Nasz Parchów” (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Kwitnące Jabłonie” (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” Trzebnice (gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Leśna Dolina” (we wsi Jakubowo Lubińskie w gm. Przemków), Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” (we wsi Nowa Kuźnia w gm. Gromadka), Stowarzyszenie „Agroturystyka Szansą dla Regionu” (w Duninowie w gm. Chocianów), Stowarzyszenie „Lipowa Wieś” (we wsi Wysoka w gm. Przemków),
 
Pod koniec 2008 roku LGD już jako Stowarzyszenie nawiązała współpracę z samorządami proponując wspólną organizację warsztatów dla mieszkańców wsi (na I i II kwartał 2009 roku zaplanowano 26 spotkań informacyjnych dla mieszkańców). Wzajemne działania stały się zaczątkiem budowania platformy współpracy pomiędzy samorządami zrzeszonymi w stowarzyszeniu, a III sektorem, ale i też umożliwiliły Gminom bliższe przyjrzenie się potrzebom wsi i jej mieszkańców.
 
Pragniemy kontynuować działania Kuźni w 2009 roku (do końca marca br. powstało 6 kolejnych stowarzyszeń), jaki też w latach nastepnych, teraz już starając się dotację na ten cel. Pierwsze kroki zostały już podjęte w marcu kiedy to poprzez Fundację złożylismy projekt do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
 
Wszystkie działania prowadzone w ramach Kuźni III sektora nie były finansowane z żadnej dotacji. Projekt ten jest inicjatywą własną, która narodziła się z potrzeby mieszkańców LGD, i w której za cel postawiliśmy sobie jej rozwój i ciągłą kontynuację działań wspierających III sektor Wrzosowej Krainy.

as i erz
 

 

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ