Wrzosowa Kraina - w zgodzie z Naturą!
ShowcaseImage

PUNKT DORADCZY

Zmiana siedziby biura na adres Chocianów, ul. Trzebnicka 7a-7b, lok. 4/2

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia prowadzony jest punkt doradczy dla beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Doradztwo świadczone jest bezpłatnie przez pracowników Biura LGD. 

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Wrzosowa Kraina (1 miasto-Chojnów, 2 gminy miejsko-wiejskie – Przemków i Chocianów , 6 gmin wiejskich – Gromadka, Lubin, Bolesławiec, Chojnów, Miłkowice i Kunice oraz 1 miasto Chojnów) do odwiedzenia punktu doradczego.​

 

Punkt doradczy dla potencjalnych beneficjentów otwarty: 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

w godzinach: 10.00 - 14.30

 

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prosimy o telefoniczną rezerwację terminu.

Uwaga! W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy biura LGD tel. 76 8184 541 lub kom. 500 206 128 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wrzosowakraina.pl

Kuźnia III Sektora - Regulamin organizacyjny biura

 

Regulamin Organizacyjny Biura Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy

 

„Kuźnia III sektora”

Biuro Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy „Kuźnia III sektora” zwane dalej Biurem -jest działaniem z zadania 1913 pt.: Kuźnia III sektora” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt trwał będzie przez 7 miesięcy od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 1. Biuro prowadzi działalność doradczą, szkoleniową, informacyjną skierowaną do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko- wiejskich z terenu wschodniej części Borów Dolnośląskich tj. Chocianów, Przemków, Gromadka, Chojnów, Lubin i Bolesławiec, zainteresowanych działalnością III sektora lub już będących w szeregach organizacji pozarządowych (stowarzyszeń itp.).
 1. Biuro Wsparcia Organizacji Pozarządowych Wrzosowej Krainy mieści się w siedzibie Fundacji Wrzosowa Kraina

ul. Kościuszki 25, 59-140 Chocianów,
Tel./fax: +48 ( 076) 818 50 06
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Biuro działa przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie:

poniedziałek: 13.00-17.00; czwartek-piątek: 8.00-12.00

Porady specjalistów:

Porady ekspertówodbywają się wg harmonogramu

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu w poniedziałki od 13.00 – 17.00 dwa razy w miesiącu lipcu, sierpniu, październiku i grudniu oraz trzy razy w miesiącu wrześniu i listopadzie

 1. Biuro będzie obsługiwane przez koordynatora projektu, a w przypadku nieobecności koordynatora przez Prezesa Zarządu. Do jego obowiązków będzie należało m. in.:
 • promocja biura, projektu i jego oferty,
 • nawiązanie współpracy z organizacjami znajdującymi się na terenie w/w Gmin.
 • współpraca z pracownikami gmin zajmującymi się sprawami organizacji pozarządowych oraz innymi przedstawicielami Gmin
 • ustalenie harmonogramu dyżurów eksperckich, organizacji spotkań, konsultacji ze specjalistami, ustalenie harmonogramu szkoleń
 • udzielanie porad pierwszego kontaktu dla organizacji pozarządowych Wrzosowej Krainy
 • tworzenie i aktualizowanie bazy informacyjnej nt. trzeciego sektora,
 • prowadzenie ewidencji spraw zgłaszanych przez NGO
 1. Zadania Biura
 • współpraca z Organizacjami Pozarządowymi, grupami nieformalnymi itp.
 • wspieranie organizacji pozarządowych zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na rzecz rozwoju Wrzosowej Krainy
 • tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • organizacja szkoleń, wizyt studyjnych
 • zbieranie danych i informacji na temat działalności III sektora
 • pomoc merytoryczna w rejestracji stowarzyszeń, kontaktach z KRS itp.
 • Inicjowanie działań integrujących i budujących platformę współpracy pomiędzy samymin organizacjami pozarządowymi, jaki między nimi i samorządem.
 1. Biuro realizuje swoje zadania poprzez:
 • świadczenie usług doradczych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych m. in.: poradnictwo prawne, finansowe, dotyczące aplikowania o środki z funduszy unijnych i krajowych
 • świadczenie usług organizacyjno-technicznych związanych z bieżącą działalnością organizacji pozarządowych,
 • organizowanie i prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych
 • informowanie o dotacjach, szkoleniach działaniach podejmowanych dla liderów wiejskich i działaczy NGO z terenu Wrzosowej Krainy
 1. Poradnictwo

Pomoc informacyjna i poradnicza udzielana będzie codziennie w dni robocze w godzinach działalności Biura. Informacje będą udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz podczas wizyt osobistych. Poradnictwo pierwszego kontaktu prowadzone będzie w sposób ciągły, przez cały czas funkcjonowania sekretariatu biura. Osoby korzystające z pomocy koordynatora mają do dyspozycji sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, telefon z faksem oraz ksero, drukarkę. Na miejscu możliwe będzie skorzystanie z pakietu informacyjnego, oraz uzyskanie pierwszej porady z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, podstawowych przepisów dotyczących trzeciego sektora, jak również aktualnych konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych. Poradnictwo specjalistyczne dotyczące działalności organizacji pozarządowych prowadzone będzie wg. harmonogramu w poniedziałki.

 1. W Biurze organizacje pozarządowe mogą nieodpłatnie korzystać zarówno z pomieszczenia, jak i wyposażenia. Do dyspozycji organizacji są:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • elefon, fax, kserokopiarka, drukarka
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ